Условия за ползване на Stomatolozi.BG Затвори
Посещавайки сайта http://Stomatolozi.BG/ , Вие се съгласявате на тези "Условия за ползване". Тези "Условия за ползване" имат предимство пред всякакви предишни и странични уговорки, които сте имали със сайта.

Авторско право и собственост
Този уебсайт – http://Stomatolozi.BG/, и информацията на него, както и логото му, с изключение на рекламните банери, потребителските коментари и статиите, публикувани от нашите регистрирани потребители, са собственост на "Платформа ООД".

Употреба на сайта
Съвкупността от сайта и собствениците му, за удобство, по-надолу ще наричаме "Сайта"
Забранено е ползването на сайта от лица под 18 години. Ако родител разбере, че негово или нейно дете е ползвало сайта, то той или тя трябва да забрани достъпа му до него. Ако дете е публикувало лична информация на сайта, моля свържете се с нас, за да я изтрием.
Регистрацията в нашия сайт става след заявка, подадена към нашия търговски отдел и като резултат от нея, хора от бранш "Дентална медицина", ще получават право на профил на сайта срещу абонаментна такса.
Сайтът предоставя достъп до временна информация относно имена, кабинети, адреси, контакти, статии и ценоразписи, предоставени от регистрираните на сайта стоматолози.
Вие получавате ограничени, неексклузивни права да ползвате тази информация за собствени, некомерсиални цели.
Вие нямате право да копирате, съхранявате, модифицирате, принтирате, предавате, продавате или прехвърляте, да изготвяте писмени работи от, разпространявате, поставяте в друга уебстраница, да показвате или по какъвто и да е начин да употребявате информацията, показана на сайта, по никакъв друг начин освен за собствени, некомерсиални цели, без изричното съгласие на Сайта, съгласувано с регистрираните му потребители.
Вие имате право да поставяте хиперлинкове към нашия сайт в електронното пространство, с изключение на случаите, когато тези хиперлинкове са поставени в лоша светлина и когато тяхното поставяне не съответства с българското законодателство.
Сайтът също така предоставя възможност на потребителите да коментират и оценяват работата на стоматолозите, като от тях се очаква да верифицират достоверността на мненията си чрез предоставяне на име (което ще бъде публично видимо) и потвърждение чрез имейл.
В секцията за коментари, Вие нямате право да публикувате информация от следния характер: незаконна, рекламна, нарушаваща нечие право на собственост, обидна, дискриминативна и всякаква друга, нарушаваща добрите нрави.
Сайтът има правото, но не и задължението, да трие коментари, които противоречат на добрите нрави или по някакъв друг начин нарушават тези "Условия за ползване"
Сайтът има информационна функция, но не трябва да се разчита на него за предоставяне на абсолютна точност на дадената информация поради възможности за грешки и промяна в нея, и временния и характер.
Сайтът си запазва правото да прави промени в начина, по който предоставя информацията, както и да спре да я предоставя, след допълнително договаряне с регистрираните потребители.
Когато получим имейл, ни имаме правото, но не и задължението, да отговорим на него във възможно най-кратък срок, но при всякакви спешности е силно препоръчително да използвате телефоните за контакт, или ако става въпрос за медицински случай – директните контактни данни на избрания от Вас стоматолог.
Сайтът си запазва правото да променя без предизвестие и уведомление тези "Условия за ползване"
Сайтът няма право да изпраща търговски съобщения на потребители, които не са се записали изрично за получаването на такива.
Вие се съгласявате да не подвеждате сайта под наказателна или каквато и да е форма на отговорност.
Вие се съгласявате да не публикувате засекретена медицинска информация.

Употреба на форума
Форумът е създаден за ползване от нашите регистрирани потребители – стоматолози. Той ще служи като онлайн платформа за осъществяване на професионална комуникация между тях. Правилата за употреба на форума са описани подробно в тема със статус "Важна" в секция на форума, озаглавена "Правила на форума" и заглавие "Правила на форума".
Сайтът не носи отговорност за публикациите, направени от нашите потребители във форума.
Сайтът има правото, но няма задължението, да премахва или коригира публикации във форума, които не са съобразени с правилата на форума.
Всички останали "Условия за ползване", непокрити в тази секция, са по подразбиране същите, като тези на сайта.

Ограничаване на отговорност
Сайтът не носи отговорност за публикуваните от крайните потребители коментари, направени в секцията за коментари на профилите на регистрираните с профил стоматолози.
Сайтът си запазва правото да не отговаря на имейли, които съдържат информация от следния характер, но не само: нежелани търговски съобщения, въпроси несвързани по някакъв начин с нашата дейност, заплахи, дискриминация, обидни, нарушаващи закона.
Сайтът не носи отговорност за несъответствия в публикуваната информация относно имена, работно време, адреси и контактна информация, както и друга информация предоставена от регистрираните на сайта стоматолози и потребители – възможни са печатни и други грешки, както и технологично забавяне между промяна на обстоятелствата и тяхното актуализиране на сайта. Строго препоръчваме да проверите и при втори източник информацията, преди да правите планове, действия или бездействия, базирани на нея, като най-добър такъв източник е нейният първоизточник.
Сайтът не носи отговорност за претърпяни щети или пропуснати ползи от действия или бездействия, породени от употребата на сайта, или на някой от сайтовете, към които ще намерите линкове на нашия сайт, независимо дали техният характер е комерсиален, или некомерсиален.
Сайтът не гарантира непрекъснат достъп до страниците си.
Сайтът не гарантира, че регистрираните на него стоматолози имат разрешително и всички необходими документи да упражняват професията си. Ние нямаме възможност да извършваме такива проверки.
Отговорността за информацията, изложена в статиите, публикувани от нашите регистрирани потребители, е на нашите регистрирани потребители, освен ако не е посочен друг източник в края на статията. Въпреки това, съветваме Ви информацията, изложена в тези статии, да бъде вземана предвид само като четиво за обща култура, и да не се действа или бездейства, базирано на нея.
Сайтът не носи отговорност и не притежава собственост върху информацията и своите елементи, възникнали в следствие от хакерски и недоброжелателни намеси. Сайтът не може да гарантира, че по всяко време такива ще бъдат елиминирани и че срещу тях ще бъдат винаги предприемани адекватни дефанзивни действия, и съответно не носи отговорност за щети или пропуснати ползи, възникнали в следствие от посещаването на сайта в момент, в който той е жертва на недоброжелателна намеса.
Вие се съгласявате, че при евентуалното провъзгласяване на дадена клауза от тези "Условия на ползване" за правно нищожна или унищожима, тя ще бъде разглеждана отделно от целостта на това споразумение и нейната невалидност няма да повлияе на валидността на останалата му част.
Подзаглавията на секция "Условия за ползване" са само за ориентировъчна употреба и не са стриктно спазвани, тъй като някои точки се припокриват частично. Вие се съгласявате да прочетете целия документ "Условия за ползване" и да го четете редовно, за да проверявате за промени в него.
Вие се съгласявате, че тези "Условия за ползване" са справедливи и смислени, и Вашето съгласие с тях не е плод на насилствено действие от наша страна или какъвто и да е вид принуда.

Вашата информация
При регистрация в сайта е необходимо да предоставите информация от сорта на: две имена, професионална насоченост, адрес на кабинета, автобиография, контактна информация. Тази информация е от важно значение за представянето Ви открито и ясно пред потенциални пациенти и други Ваши колеги и утвърждава Вашия авторитет. Тази информация е публично достъпна и през много други канали.
Вашата парола няма да бъде достъпна на никого, освен на Вас. В случаите на забравена парола, когато Ви изпратим нова временна парола, съветваме Ви, за Ваше лично спокойствие, да я подмените в контролния си панел веднага след вход в системата.
Нашият сайт може да съхранява малки парчета информация за Вас, наречени "cookies" на Вашия харддиск за всеобщо удобство. Вие не сте длъжни да ги приемате и може да ги блокирате през интернет браузъра си, но по този начин блокирате достъпа си до частите на сайта, който изискват "Вход" в системата.
Запазваме си правото да публикуваме в други издания, печатни или електронни, информацията, която публикувате на сайта, в коментарите и във форума.
Сайтът няма да предостъпва или продава Ваши данни на трети лица.
При извършване на коментар в профила на даден стоматолог, ще изискваме въвеждане на две имена и потвърждаване чрез имейл адрес, с оглед доказване на Вашата добронамереност и достоверността на Вашия коментар. По този начин повишаваме качеството на услугата и полезността на сайта за обществото.
Сайтът може да предоставя статистическа информация относно посещаемостта на сайта и действията, които биват извършвани в него, на своите спонсори и на регистрираните си потребители с оглед предлагане на все по-качествена услуга към всички. Начинът, по който събираме, обработваме и предаваме тази информация е подробно описан в тази секция.
Регистрираните потребители и крайните потребители на сайта потвърждават, че информацията която са въвели е истинна и носят пълна отговорност при несъответствие с това потвърждение.
Потребители, които не са правоспособни медицински лица, потвърждават, че няма да подават заявление за регистрация и получаване на профил на сайта.
"Платформа ООД" е регистриран Администратор на Лични Данни.
При посещаването на уебсайт, на който сте попаднали, след като сте натиснали хиперлинк или банер, разположен на нашия сайт, прегледайте техните "Условия за ползване". Посещаването на такива сайтове се извършва на Ваш риск.
Ние ще употребяваме информацията, която ни предоставяте, Във ваш интерес – за да отговаряме на Вашите запитвания, да Ви изпращаме месечен бюлетин, ако сте записани за такъв, да удостоверим сериозността, автентичността и достоверността на публикациите Ви пред обществото, и да Ви показваме реклами, които са в областта на Стоматологията и биха Ви заинтересували.
Забранено е ползването на сайта от лица под 18 години. Ако родител разбере, че негово или нейно дете е ползвало сайта, то той или тя трябва да забрани достъпа му до него. Ако дете е публикувало лична информация на сайта, моля свържете се с нас, за да я изтрием.

Ако имате въпроси или предложения, свързани с нашите "Условия за ползване", моля свържете се с нас на info@stomatolozi.bg
д-р Вася Стойнева д-р Вася Стойнева

д-р Вася Стойнева - стоматолог

Общопрактикуващ

в момента е на работа
 • Детски
 • Български
София, Сточна гара;кв.Оборище;ул.Ангиста№8;ет.1
 • Понеделник: 00:00-24:00
 • Вторник: 00:00-24:00
 • Сряда: 00:00-24:00
 • Четвъртък: 00:00-24:00
 • Петък: 00:00-24:00
 • Събота: 00:00-24:00
 • Неделя: 00:00-24:00
 • Празнични дни: -
 • тел: 02 944 52 92
 • 0888 25 74 96
 • 0883 360 231
 • e-mail: vasiadent@abv.bg
Вася Стойнева завършва Факултета по дентална медицина към Медицински университет в София през 1984г. Придобива специалност “Обща дентална медицина” 1992 г. Открива кабинет "Васидент" през 2000г.
Услуги - цени
 • Преглед10лв
 • Консултация, стоматологичен съвет, документ5лв
 • Контактна анестезия2лв
 • Терминална анестезия10лв
 • Проводна анестезия15лв
 • Интралигаментарна анестезия15лв
 • Обтурация с химически композит или амалгама30-50лв
 • Обтурация с фотополимер30-70лв
 • Изграждане на фасета на фронтален зъб с фотополимер80-100лв
 • Изграждане на фрактуриран зъб с фотополимер70-90лв
 • Щифтово изграждане на фрактуриран зъб с глас-йономер75лв
 • Щифтово изграждане на фрактуриран зъб с фотополимер80лв
 • Отстраняване на обтурация10лв
 • Отстраняване на коренов щифт12лв
 • Особени лечебни мероприятия при обработване на кавитета 4лв
 • Поставяне на арсен12лв
 • Обработка на коренов канал след девитализация на пулпата14лв
 • Витална екстирпация на зъбна пулпа, вкл. промивки и запълване на всеки канал с C20лв
 • Допълнителна медикаментозна обработка на 1 коренов канал 5лв
 • Трепанация на зъб,включително отток на ексудата9лв
 • Отстраняване на канално пълнежно средство от коренов канал, вкл. обработка25лв
 • Запълване на 1 канал с постоянна заплънка20лв
 • Обработка на свръхчувствителна зъбна повърхност на 1 зъб3лв
 • Локална флуоризация на 1 зъб3лв
 • Изграждане на фракт. зъб с FUGI IX50лв
 • Избелване на зъби350лв
 • Селективно изпиляване на предварителни контакти и смущения в артикулацията4лв
 • Почистване на зъбен камък на 1 зъб5лв
 • Терапевтичен кюретаж на 1 зъб5лв
 • Полиране на 1 зъб2лв
 • Лазер терапия за 1 минута1.50лв
 • Реминерализираща терапия с TOOTH MOUSSE90лв
 • Обтурация с FUJI935лв
 • Силант за 1 зъб25лв
 • Интракоронарно избелване на 1 зъб120лв
 • Цялостна флуоризация на зъбите25лв
 • Шиниране на разклатени, пародонтитни зъби с RIBBOND за 1 зъб40лв
 • Единична корона металокерамика160-180лв
 • Единична корона C + B80-100лв
 • Циментиране на отлепена корона15лв
 • Сваляне на корона на 1 зъб15лв
 • Частична плакова протеза, цяла плакова протеза200-250лв
 • Изпиляване на протеза и туширане12лв
 • Репаратура без мярка30лв
 • Репаратура с мярка35лв
 • Временна корона C + B20лв
 • Микропротеза до 3 зъба135лв
 • Частична протеза от еластична пластмаса до 3 зъба400лв
 • Протеза от еластична пластмаса600лв
 • Ребазация на протеза40лв
 • Единична корона бленд металокерамика100-120лв
 • Ситуационен отпечатък10лв
 • Екстракция на еднокоренов зъб30лв
 • Екстракция на многокоренов зъб40-70лв
 • Екстракция на дълбоко фрактуриран зъб - еднокоренов40-60лв
 • Екстракция на дълбоко фрактуриран зъб - многокоренов50-100лв
 • Терминална анестезия10лв
 • Проводна енестезия15лв
 • Инцизия на абсцес20-40лв
 • Оперативни грижи на екстракционната рана - дренаж, промивки и др.5лв
 • Циркумцизио на полуретиниран зъб20-40лв
 • Спиране на кръвоизлив след екстракция на зъб10лв
 • Хирургична ревизия на екстракционната рана, заглаждане на костен ръб,кюретаж10лв
 • Отстраняване на конци10лв
 • Отстраняване на дълбоко фрактурирана вестибуларна или лингвална стена на зъб15лв
 • 14. Екстракция на млечен зъб18лв
 • Екстракция на поникнал мъдрец85лв
 • Екстракция на полуретиниран мъдрец120лв
 • Екстракция на ретиниран мъдрец200лв
 • Гермектомия200лв
 • Френулотомия40лв
 • Премахване на екзостоза140-200лв
 • Имплант (IZOMED ITALY)1500лв
Статии